Hội nghị trực tuyến công tác truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Tối ngày 26/4/2024, Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban đánh giá kết của hoạt động quý 1 năm 2024 triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự chủ trì hội nghị trực tuyến có ông Dương Văn Tùng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Trưởng ban thông tin Truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá cùng các thành viên trong Ban Thông tin Truyền thông.

Tại hội nghị trực tuyến các thành viên Ban thông tin Truyền thông, đã đánh giá kết quả tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua, và tình hình hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Họ Dương Thanh Hoá (trong thông tin nội bộ Họ Dương trong quý 1/2024; cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, như: Trong công tác xây dựng Dòng tộc, quản lý trang thông tin như zalo, Fange Họ Dương Thanh Hoá….

Đối với hoạt động của Trang thông tin điện tử nội bộ Họ Dương Thanh Hoá, trong quý 1 đã đăng tải gần 50 tin, bài và 10 chương trình truyền hình, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ Xây dựng Dòng tộc Họ Dương Thanh Hoá đến nay, đã có gần 2 triệu lượt truy cập vào Trang thông tin điện tử Họ Dương Thanh Hoá.

Đối với hoạt động Facebook Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đến hết quý 1/2024 đã có trên 1.700 lượt theo dõi truy cập.

– Về thuận lợi: Ban thông tin Truyền thông đã tiếp cận và thông tin nhanh các hoạt động xây dựng Dòng tộc cho bà con Họ Dương cần biết, biên tập chi tiết các nội dung bài bản, chuyên nghiệp lên Facebook….

– Về khó khăn: Trong công tác nhiệm vụ truyền thông đang gặp nhiều khó khăn như con người, thành viên Ban truyền thông đang phân tán nhiều nơi, không cố định, trang thiết bị máy móc như máy ảnh, máy quay phim, máy tính ….không có còn gặp nhiều cản trở về việc đưa tin. Kinh phí hoạt động của ban truyền thông hạn chế và không có nguồn kinh phí để sử dụng mua tên miền, ….

Kết luận hội nghị, ông Dương Văn Tùng Uỷ viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Trưởng ban thông tin Truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cũng như các thành viên Ban truyền thông Họ Dương Thanh Hoá trong quý 1/2024.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng hoạt động Họ Dương tỉnh Thanh Hoá thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách cùng với đó khắc phục các khó khăn trong thời gian tới để đạt hiệu quả cao hơn.

Ban Thông tin Truyền Thông

 

 

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →