Tin buồn cụ bà Nguyễn Thị Hải từ trần

Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin

Cụ bà: Nguyễn Thị Hải

Sinh năm: 20/10/1954

Quê quán: Phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Từ trần hồi: 9 giờ 10 phút, ngày 17/12/2022

(Tức ngày 24/11/2022 âm lịch)

Hưởng thọ 69 tuổi

– Lễ nhập quan: 17 giờ 00, ngày 17/12/2022

– Lễ Viếng: 17 giờ 30 phút, ngày 17/12/2022

– Lễ di quan: 14 giờ 30 phút, ngày 18/12/2022

– Lễ an táng: 16 giờ 00, ngày 18/12/2022

Tại nghĩa trang quê nhà

Cụ bà: Nguyễn Thị Hải 

– Là vợ ông: Dương Công Phòng – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

– Là mẹ ông: Dương Công Hậu – Phó chủ tịch CLB Doanh nhân – Doanh nghiệp Họ Dương thị xã Nghi Sơn

– Là mẹ Bà: Dương Thị Hợp – Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng ban khuyến học CLB Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

  • Mọi thông tin xin liên hệ.

Ông: Dương Quốc Huy – Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn. Số điện thoại 0984.114.985 hoặc ông Dương Công Thiết  – Phó Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, số điện thoại 0372.987.173

Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn. Trân trọng kính báo các cơ quan đơn vị, Hội Đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố, huyện, thị, phường, xã, các chi tộc dòng tộc Họ Dương các tổ chức trực thuộc Hội Đồng Họ Dương và cá nhân được biết và chia buồn cùng gia đình./.

Ban thông tin truyền thông

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →