Thường trực câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, giới thiệu các thành viên thường trực câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027. 

1: Ông Dương Bá Quang – Chủ tịch câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Giám đốc công ty xây dựng Quang Thanh.

Ông Dương Bá Quang – Chủ tịch câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

2: Ông Dương Đình Thắng – Phó chủ tịch thường trực câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Giám đốc công ty TNHH DV Thương mại Thanh Bình 36.

Ông Dương Đình Thắng – Phó chủ tịch thường trực câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

3: Ông Dương Khắc Quyết – Phó chủ tịch – Trưởng ban tài chính câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Giám đốc công ty TNHH thương mại & vận tải Quyết Hà.

Ông Dương Khắc Quyết – Phó chủ tịch – Trưởng ban tài chính câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

4: Ông Dương Minh Cộng – Phó chủ tịch – Trưởng ban cố vấn câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Giám đốc công ty TNHH Phương Cộng. 

Ông Dương Minh Cộng – Phó chủ tịch – Trưởng ban cố vấn câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

5: Ông Dương Xuân Bốn – Phó chủ tịch – Trưởng ban tổ chức câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Giám đốc công ty TNHH Sản xuất thương mại Bốn Oanh. 

Ông Dương Xuân Bốn – Phó chủ tịch – Trưởng ban tổ chức câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

6: Ông Dương Công Hậu – Phó chủ tịch – Trưởng ban ngoại giao câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Giám đốc công ty CPĐT Xây dựng Điện nước Nghi Sơn. 

Ông Dương Công Hậu – Phó chủ tịch – Trưởng ban ngoại giao câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →