Thư cảm ơn Thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Thay mặt Thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Đình Luyến – Uỷ viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, gửi Thư cảm ơn các đơn vị đã đóng góp sự thành công Ngày hội DNDN và TNHD Việt Nam, khu vực ĐB&DHBB năm 2023

Dương Huệ – Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →