Nghi thức rước lửa – tiếp lửa thiêng từ Ban thờ Tổ Họ Dương Việt Nam về Ngày hội

Chiều ngày 10/02/2023, Đoàn Rước lửa đã thực hiện nghi thức xin lửa thiêng tại Ban thờ Tổ Họ Dương Việt Nam, và được các thành viên ưu tú là con cháu Họ Dương rước vào để thắp sáng bàn thờ tổ tiên trên vị trí trang trọng nhất của Ngày hội.

Ngọn lửa truyền thống của Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương 2023 tại Bắc Ninh được lấy từ Ban thờ Tổ Họ Dương Việt Nam tại số 22 đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, nơi thờ phụng các cụ Tổ Tiên Dương tộc Việt Nam.

Đoàn rước lửa là những Phó giáo sư, Tiến sĩ trong năm 2022 gồm:

1. Đi đầu là Tiến sĩ Dương Văn Hùng (Tiến sĩ ngành khoa học Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, đến từ tỉnh Bắc Ninh).

2. Phó giáo sư Dương Công Hùng (Phó giáo sư ngành Hóa học, đến từ TP Hà Nội)

3. Phó giáo sư Dương Ngọc Toàn (PGS ngành Hóa học, đến từ tỉnh Thái Nguyên)

4. Tiến sĩ Dương Quốc Hưng (Tiến sĩ Kỹ thuật, đến từ tỉnh Thái Nguyên)

5. Tiến sĩ Dương Thu Hương (Tiến sĩ Nông nghiệp, đến từ TP Hà Nội)

6. Tiến sĩ Dương Ngọc Sơn (Tiến sĩ Công nghệ Thông tin, đến từ TP Hà Nội)

7. Tiến sĩ Dương Văn Học (Tiến sĩ Luật quốc tế và kinh doanh, đến từ TP Cần Thơ)

8. Tiến sĩ Dương Hoài Thương (Tiến sĩ Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Việt Nam, đến từ tỉnh Thái Nguyên)

9. Tiến sĩ Dương Đình Tuấn (Tiến sĩ Triết học, đến từ tỉnh Thái Nguyên)

Ngay khi ngọn lửa thiêng được rước đến Ngày Hội, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã đại diện cho Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội bước ra vị trí danh dự nhận lửa truyền thống và châm lửa lên bàn thờ Tổ.

Như vậy, ngọn lửa truyền thống về tinh thần yêu nước, yêu Dòng họ, hiếu học của dòng tộc đã được thắp sáng trên lễ đài của Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương 2023 tại Bắc Ninh.

Một số hình ảnh của Nghi thức rước lửa:

Dương Hòa

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →