Kết nối Họ Dương phường Quảng Tiến thành phố Sầm Sơn

Ngày 30/3/2024. Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã đến thăm và làm việc tại chi Họ Dương phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn để tiến tới cơ sở tổ chức Lễ kết nối – thành lập trong năm 2024 của tỉnh Thanh Hoá.

Tới dự có ông Dương Văn Thắng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Trưởng ban ban xây dựng Dòng tộc, ông Dương Văn Hằng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Phó ban ban xây dựng Dòng tộc, ông Dương Đình Hùng – Chánh văn phòng Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Phó ban khuyến học khuyến tài và chi Họ Dương phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

Với sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết, cùng sự đóng góp của con cháu nội ngoại, Chi họ Dương phường Quảng Tiến cùng Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã cùng kết nối đồng lòng Dòng tộc. Tại đây các đại biểu cũng lắng nghe các ý kiến trao đổi việc công tác khuyến học khuyến tài, mừng thọ Họ Dương Việt Nam cũng như trong công tác kết nối Dòng tộc.

Ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch HĐHD tỉnh Thanh Hóa, cũng chia sẻ cùng bà con chi họ phường Quảng Tiến “Dưới sự hướng dẫn của HĐHD các cấp, chắc chắn việc xây dựng Dòng tộc của các chi Họ Dương nói chung và chi Họ Dương phường Quảng Tiến nói riêng và thành phố Sầm Sơn nói chung sẽ ngày càng thuận lợi, hướng tới sự phát triển thịnh vượng, vững bền của cả Dòng tộc”.

Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →