Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá gửi thư chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2024

Ngày 7/3/2024 ông Dương Văn Thắng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã gửi thư chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam năm 2024. 

Ban Thông tin Truyền thông Sự kiện Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá xin đăng tải thư chúc mừng.

Dương Tiến

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →