Hội nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá mở rộng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 11/6/2023 tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá mở rộng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự Hội nghị gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng, phó các Ban thuộc Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch, các phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân và Câu lạc bộ Thanh niên, chủ tịch và các phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương các huyện, thị, thành phố. Ông Dương Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị

Các đại biểu tham dự

Hội nghị tập trung vào một số vấn đề chính như, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thường trực Hội đồng, phòng, ban, bầu bổ sung thành viên tham gia Hội đồng nhiệm kỳ 2022 – 2027, báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2022 – 2027, đánh giá kết quả hoạt động xây dựng Dòng tộc 6 tháng đầu năm triển khai công tác hoạt động 6 tháng cuối năm 2023, vinh danh khen thưởng tri ân cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp “Quỹ nghĩa tình Dòng tộc” triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân và Trại hè Thanh niên khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên Hải Bắc Bộ năm 2023 tại thành phố Sầm Sơn, báo cáo nhân sự Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá và một số nội dung quan trọng khác.

Ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch đã báo cáo sơ kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2022 – 2027, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên Hội đồng phụ trách, triển khai sự kiện tại Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh Nhân và Trại hè Thanh niên Họ Dương khu vực năm 2023 diễn ra theo đúng kế hoạch, kịch bản của Hội đồng Họ Dương Việt Nam, triển khai một số nội dung chính quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời triển khai tới các Hội đồng Họ Dương huyện, thị, thành phố lập danh sách đề nghị mừng thọ các cụ cao tuổi năm 2024.

Ông Dương Đình Khải – nguyên chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá phát hiểu tại hội nghị

Tại Hội nghị thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã bầu biểu quyết bổ sung ông Dương Văn Tùng – Phó chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá làm ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời làm Trưởng ban Thông tin truyền thông. Tại hội nghị cũng 100% đại biểu thường trực tán thành biểu quyết bổ sung và thành lập Ban thông tin truyền thông Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối với Dòng tộc.

Trao bằng vinh danh cá nhân, tập thể ủng hộ “Quỹ nghĩa tình Dòng tộc”

Nhân dịp này Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã trao bằng vinh danh, khen thưởng các cá nhân, tập thể trong thời gian vừa qua ủng hộ “Quỹ nghĩa tình Dòng tộc” để cùng xây dựng Dòng tộc và chăm lo quan tâm đến đời sống bà con Họ Dương có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong tỉnh.

                                                   Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →