Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá triển khai kế hoạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 24/4/2022, tại khu tổ chức sự kiện Chợ Giảng, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị mở rộng “Báo cáo một số nét hoạt động của nhiệm kỳ II (2018 – 2022) Triển khai tổ chức Đại hội 4 cấp theo hướng dẫn của Hội đồng Hội Dương Việt Nam.

Tham dự hội nghị, về phía Hội đồng Họ Dương Việt Nam có ông Dương Dũng – Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ.

Tham dự hội nghị, về phía thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá có ông Dương Văn Loan – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh cùng các Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh.

Về phía đại biểu tham dự gồm Ban thường trực Hội đồng Họ Dương các huyện, thị xã, thành phố (gồm thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hoá, huyện Nga Sơn, huyện Ngọc Lặc, huyện Cẩm Thủy, liên huyện Thiệu Hoá – Yên Định, huyện Như Xuân – Như Thanh, huyện Hậu Lộc, huyện Hà Trung, huyện Quảng Xương) và gần 100 đại biểu về dự Hội nghị và dâng hương, hoa Anh hùng dân tộc cụ Thủy tổ Dương Đình Nghệ.

Đoàn đại biểu dâng hương, hoa cụ Dương Đình Nghệ

Chủ trì Hội nghị, ông Dương Văn Loan – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá thông qua chương trình hội nghị và kết hợp báo cáo một số hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ kết quả hoạt động và những tồn tại cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới, xây dựng Dòng tộc. Đồng thời đã triển khai một cách chi tiết cụ thể kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương các cấp của Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá trong đó phổ biến hướng dẫn cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các văn kiện và các hạng mục để tiến hành tổ chức Đại hội. Sau khi góp ý thảo luận bổ sung các văn bản dự thảo, hội nghị đã thống nhất cao về các biện pháp và thời gian tiến hành tổ chức thực hiện trong đó sẽ tiến hành tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở cho Hội đồng Họ Dương.

Ông Dương Văn Loan – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh phát biểu

Hội nghị cũng báo cáo tổng kết công tác tổ chức mừng thọ, khuyến học khuyến tài, trao quà Tết tương thân tương ái và hỗ trợ học tập cho bà con, học sinh, sinh viên Họ Dương của các huyện và thành phố, thị xã tỉnh Thanh Hoá trong thời gian vừa qua. Đồng thời báo cáo một số công tác củng cố kiện toàn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Họ Dương tại một số huyện, thị xã trong thời gian tới.

Hội nghị cũng lắng nghe tham gia phát biểu của đại biểu Hội đồng Họ Dương các huyện, thị xã, thành phố, những điểm mạnh, khó khăn trong công tác xây dựng Dòng tộc trong những năm vừa qua, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội 4 cấp (Hội đồng Họ Dương Việt Nam). Đồng thời dự kiến trước tháng 9/2022 hoàn thiện các văn bản, thủ tục tổ chức ra mắt Hội đồng Họ Dương huyện Quảng Xương và liên huyện Hà Trung – Hậu Lộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Dũng – Phó chủ tịch Hội Đồng Họ Dương Việt Nam – Phó ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả hoạt động xây dựng Dòng tộc trong các mặt hoạt động của các huyện, thị xã nói riêng Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nói chung. Đồng thời cũng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đề xuất, những khó khăn vất vả trong công tác xây dựng Dòng tộc Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tại Hội nghị.

Được sự chỉ đạo của Hội đồng Họ Dương Việt Nam theo tinh thần văn bản 508/HD-HĐHDVN ngày 23/11/2021, tại hội nghị đã triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các cấp từ cơ sở đến các huyện thị, thành phố cố gắng hoàn tất trong tháng 9/2022 và Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá trước tháng 12/2022.

Hội nghị đã tập trung các ý kiến để định hướng nhân sự, kế hoạch thực hiện theo Quy định của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Hội nghị kết thúc với tinh thần và trách nhiệm cao, phấn đấu tổ chức thành công Hội đồng Họ Dương các cấp.

                                                          Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →