Danh sách Ban chấp hành Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 11/12/2022 tại Trung tâm thương mại Mai Tuấn Hùng, phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hoá. Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh Thanh Hoá lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Đại hội các đại biểu đã có các tham luận nhiều đóng góp cho báo cáo và phương hướng hoạt động của HĐHD tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 – 2027. Sau 5 giờ làm việc Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% bầu ra ban chấp hành Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 31 thành viên (gồm 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch, 25 ủy viên) 

Danh sách Ban chấp hành Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027 Gồm.

1: Ông Dương Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá.

2: Ông Dương Đình Nghị – Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thành phố Thanh Hoá.

3: Ông Dương Nhật Thành – Phó Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Trưởng ban kiểm tra

4: Ông Dương Bá Quang – Phó chủ tịch Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân – Doanh Nghiệp Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

5: Ông Dương Đình Luyến – Phó chủ tịch Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá. Ủy viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam.

6: Ông Dương Đình Thanh – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Phó trưởng ban kiểm tra

7: Ông Dương Văn Long – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Ủy viên Ban kiểm tra

8: Ông Dương Công Phòng – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn

9: Ông Dương Quyền Thế – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Phó Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn

10: Ông Dương Khắc Hiểu – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Cẩm Thuỷ.

11: Ông Dương Văn Thành – Ủy viên Hội Đồng Họ Dươnh tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Nga Sơn

12: Ông Dương Văn Thành – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Yên Định

13: Ông Dương Đình Hùng – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chánh văn phòng.

14: Ông Dương Văn Tuấn – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Đông Sơn.

15: Ông Dương Văn Mạnh – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Như Xuân.

16: Ông Dương Văn Hằng – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Phó chủ tịch Hội Đồng Họ Dương thành phố Thanh Hoá.

17: Ông Dương Văn Lễ – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

18: Ông Dương Khắc Quynh – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương phường Thiệu Hoá.

19: Ông Dương Văn Luyện – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Triệu Sơn.

20: Ông Dương Đình Ngọc – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Ngọc Lặc

21: Ông Dương Văn Nghiêm – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương liên huyện Hà Trung –  Hậu Lộc

22: Bà Dương Thị Phương – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thành phố Thanh Hoá. Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

23: Ông Dương Văn Tứ – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Quảng Xương.

24: Ông Dương Văn Dung – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Vĩnh Lộc.

25: Ông Dương Đình Hội – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

26: Ông Dương Văn Huệ – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

27: Ông Dương Văn Giang – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

28: Ông Dương Ngọc Lâm – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

29: Dương Văn Mến – Uỷ viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương huyện Như Xuân

30: Ông Dương Hữu Thành – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

Dương Tùng 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →