Công văn phân công nhiệm vụ Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch ký ban hành Quyết định số 01/TB-HĐHDTH ngày 11 tháng 6 năm 2023 về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →