Hội nghị Ban thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn lần thứ ba

Ngày 15/11/2022, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban thường trực lần thứ ba. Chủ trì Hội nghị ông Dương Quốc Huy – Phó chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Tham dự Hội nghị có các ông bà trong Hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ đại diện cho các phòng, đội, ban, thuộc Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Phát biểu tại hội nghị ông Dương Quốc Huy – Phó chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đã đánh giá những kết quả đạt được cùng với những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của câu lạc bộ trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương ghi nhận các thành viên câu lạc bộ đã phát huy trách nhiệm, tinh thần tuổi trẻ, đóng góp sự phát triển Câu lạc bộ xây dựng Dòng tộc và phong trào thanh niên Họ Dương. Hội nghị đã lắng nghe tham luận của các thành viên đồng thời triển khai kế hoạch tổng kết năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị ông Dương Công Đức – Trưởng ban thi đua khen thưởng câu lạc bộ đã nhất trí các ý kiến các thành viên tại hội nghị, đồng thời đề nghị ban chấp hành câu lạc bộ, triển khai kế hoạch tổng kết quá trình hoạt động câu lạc bộ trong năm và tôn vinh, vinh danh các thành viên có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên.

Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ cũng đưa ra các phương hướng nhiệm vụ, tiêu chuẩn bình xét thành viên thanh niên Họ Dương có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2022, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ đồng thời đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp biểu dương, khen thưởng, tặng giấy khen cho 5 tập thể và 32 cá nhân trong buổi lễ tổng kết năm sắp tới.

Tại hội nghị ban thường trực câu lạc bộ cũng đã thống nhất kiện toàn ban thường trực nhiệm kỳ 2020 – 2025. Miễn nhiệm và đồng thời bổ sung thêm các thành viên trong ban chấp hành, nhằm mục đích công tác quản lý, chỉ đạo xây dựng câu lạc bộ đẩy mạnh phát triển phong trào Thanh niên, xây dựng Dòng tộc Họ Dương, thống nhất các kế hoạch hoạt động của câu lạc trong thời gian tới.

                                                            Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →