Lễ giỗ Tổ Chi Họ Dương xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá năm 2023

Ngày 5/2/2023 Hội đồng Họ Dương xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức ngày tế Họ thường niên Họ Dương tại địa phương.  Thờ cúng …

Lễ giỗ Tổ Chi Họ Dương xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá năm 2023 Read More