Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn ký kết phát động chương trình hoạt động Thanh niên năm 2023

Ngày 9/2/2023 Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị ký kết phát động chương trình hoạt động Thanh niên Họ Dương năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo buổi lễ về phía Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá có ông Dương Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Đình Luyến – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Ủy viên CLB Thanh niên Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá.

Về phía Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn có ông Dương Công Phòng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Quyền Thế – Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Hồng Thu – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Văn Tác – Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương thị xã Nghi Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Hải Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, anh Dương Văn Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn – Phó Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Về phía Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân và Hội đồng Họ Dương các phường, xã đại diện các dòng họ có ông Dương Minh Cộng – Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Công Huấn – Ủy viên CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Quốc Hội – Ủy viên CLB Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Mạnh Hùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương liên phường Hải Hoà – Nguyên Bình, ông Dương Công Đức – Trưởng chi 2 Họ Dương công phường Hải Thượng, ông Dương Văn Tâm – đại diện chi Họ Dương phường Hải Bình, ông Hồ Ngọc Thiệm – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Hồ tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Hồ thị xã Nghi Sơn, ông Hoàng Bá Công – đại diện Ban trị sự Họ Hoàng phường Hải Bình, ông Lê Trọng Đông – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Lê Trọng phường Hải Hoà, ông Nguyễn Trọng Thảo – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Nguyễn Trọng phường Hải Hoà.

Câu lạc bộ doanh nhân doanh nghiệp Họ Dương thị xã Nghi Sơn chụp hình lưu niệm

Nhằm năng cao, trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết, sự chỉ huy lãnh đạo điều hành của Ban thường trực câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, đối với từng cá nhân phụ trách các mảng công tác Thanh niên Họ Dương, lớn mạnh, phát triển kết nối xây dựng thế hệ tương lai hôm nay và ngày mai, là chương trình hoạt động trong năm 2023, mang tính hiệu quả và thiết thực hơn trong công tác xây dựng Dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương cần thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, nhận thức, nhận biết được trách nhiệm của từng cá nhân vị trí đang phụ trách, có nhiều sáng kiến hay trong công tác tổ chức Phong trào Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn cần thực hiện hiệu quả, thiết thực, đảm bảo an toàn tiết kiệm, nhằm mục đích trên Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đã tổ chức ký kết hoạt động Thanh niên năm 2023.

Anh Dương Văn Tùng – Chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn ký kết hoạt động

Tại Hội nghị thay mặt Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, Anh Dương Văn Tùng – Chủ tịch câu lạc bộ đã phát biểu chỉ đạo và phát động chương trình thanh niên năm năm 2023 với một số nội dung chính sau. Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Thường trực câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn công tác phối hợp các Phòng, ban, đội, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch xây dựng Dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương năm 2023. Và sửa đổi điều chỉnh quy chế hoạt động Thanh niên năm 2020, các quy định triển khai thực hiện quy chế Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, các văn bản có liên quan đến chính sách phát triển thanh niên và hoạt động đối thoại thanh niên. Tham mưu Đề án xây dựng công tác Dòng tộc và phong trào thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn và thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 – 2025. Tổ chức diễn đàn, gặp mặt, hội họp về chính sách phát triển thanh niên. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch làm việc, công tác hoạt động Thanh niên năm 2023, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2023. Kế hoạch phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản chính sách pháp luật có liên quan đến thanh niên. Phối hợp tham mưu, thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Họ Dương Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam, Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá về công tác hoạt động Thanh niên năm 2023.

Anh Dương Đình Luyến – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Ủy viên CLB Thanh niên Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch CLB Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá ký xác nhận hoạt động

Tham mưu đề xuất sửa, lăng mộ, nhà thờ, công trình Thanh niên Họ Dương. Thực hiện thường xuyên giao ban, hội họp thường trực, phiên họp bất thường câu lạc bộ, báo cáo, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các Kế hoạch, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án, dự án, chương trình nhiệm vụ hoạt động công tác thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2023. Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Sách về thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 – 2025. Xây dựng báo cáo tạo điều kiện tình hình thanh niên khởi nghiệp năm 2023. Phối hợp với Ban chấp hành câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp, tổng hợp mô hình, ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2023. Tổ chức diễn đàn về chính sách phát triển thanh niên. Tham mưu tổ chức Diễn đàn chính sách về thanh niên năm 2023. Tham mưu tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Chính sách thanh niên khởi nghiệp”. Đề xuất thành lập Câu lạc bộ Thanh niên cấp phường xã, trực thuộc, đội bóng đá nam nữ, đội bóng chuyền nam nữ, đội văn hoá văn nghệ. Tăng cường mối quan hệ công tác với các đơn vị, các chuyên gia có kinh nghiệm, có thực tiễn trên các lĩnh vực, có hiểu biết về thanh niên, và phong trào thanh niên; tổ chức tọa đàm, hội thảo tham gia góp ý, xây dựng đề xuất chính sách thanh niên và công tác thanh niên.

Ông Dương Công Phòng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn ký xác nhận hoạt động

Trong năm 2023 câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn còn có nhiều nội dung hoạt động thanh niên đổi mới và thường xuyên như, Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hành chính, thông tin báo cáo, tài chính đáp ứng kịp thời tiến độ thực hiện nhiệm vụ hoạt động Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2023. Tổ chức diễn đàn chính sách thanh niên, đối thoại thanh niên nhằm phản ánh, đề xuất xây dựng chính sách triển thanh niên Họ Dương. Xây dựng, triển khai Đề án xây dựng Sách thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 – 2025. Xây dựng nhà tình nghĩa Họ Dương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiến máu tình nguyện. Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Thành lập các đơn vị trực thuộc. Thăm và tặng quà các gia đình thương binh bệnh binh, liệt sĩ, người có công cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là người Họ Dương.

Đại diện Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá và Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn và các phòng, ban, đội, Quỹ Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn chụp hình ký kết hoạt động Thanh niên năm 2023.

Trong buổi lễ ký kết phát động hoạt động Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2023 đại diện có các phòng, ban, đội quỹ gồm (Ban tổ chức, ban tài chính hậu cần, ban thư ký, ban thi đua khen thưởng, ban khuyến học, ban thông tin truyền thông sự kiện, ban thường trực, quỹ thanh niên Họ Dương Nghi Sơn) đã ký kết thể hiện sự đoàn kết quyết tâm, phát triển hoạt động câu lạc bộ lên tầm cao mới.                              

                                   Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →